ARVID er en samling af afgørelser og udtalelser fra de myndigheder, der behandler konkrete sager inden for arbejdsløshedsforsikring og efterløn

Du kan i ARVID finde både principielle og typiske afgørelser. Sondringen mellem om en sag er principiel eller generel er ikke skarp.

Overordnet kan man sige, at typiske afgørelser beskriver praksis. Principielle afgørelser fastslår, ændrer eller supplerer gældende fortolkning eller praksis.

Du kan abonnere på ARVID-Nyt her. I ARVID-Nyt får du et kort resume og link til nye sager og vejledende udtalelser i ARVID.

Kontakt

E-mail: star@star.dk

Redaktion

Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og Danske A-kasser.

 


Nyeste afgørelser

Medlemmet fik ret til dagpenge, selv om holdingselskabet først blev opløst nogle måneder senere end 4 driftsselskaber.

Holdingselskabet var formueadministration, fordi medlemmet kun havde udført opgaver i meget begrænset omfang i forbindelse med ejerskabet. Der havde ikke været indtægt fra anden aktivitet, og der var ikke registeret lønudgifter i selskabet.

I Det Centrale Virksomhedsregister og årsregnskaberne var det registreret, at formålet med holdingselskabet var at eje kapital i selskaberne.

(Star j.nr. 20/16800)

Det var ikke muligt at tage stilling til, om medlemmet stod til rådighed for arbejdsmarkedet og havde ret til dagpenge. Der kan ikke gives et bindende tilsagn eller træffes afgørelse om en fremtidig, hypotetisk situation.

Medlemmet modtog ressourceforløbsydelse, da hun henvendte sig til a-kassen for at få bekræftet, om hun var berettiget til dagpenge. Der var ikke grundlag for at tage stilling til, om hun på et senere tidspunkt opfyldte betingelserne for ret til dagpenge. A-kassen kan i den situation alene udtale sig vejledende om, hvilke betingelser, der skal opfyldes, for at få dagpenge.

(Star j.nr. 19/10741)

Medlemmet havde ikke ret til supplerende dagpenge under arbejdsfordeling, fordi arbejdet ikke var fordelt efter reglerne i den eksisterende ordning.

I den eksisterende ordning skal mønsteret for fordelingen af arbejdet være tilrettelagt på en af de måder, der er beskrevet i § 47, stk. 1, nr. 4, i reglerne om udbetaling af dagpenge. Se under retskilder nedenfor.

(Star j.nr. 20/20319)

Medlemmet havde ret til dagpenge samtidig med, at hun deltog i en uddannelse.

Uddannelsen var ikke SU-berettiget, og der blev undervist under 20 timer om ugen.

Ved afgørelsen blev der lagt vægt på, at det var undervisningsbelastningen, der var afgørende for vurderingen af, hvor mange timer, der blev undervist. Spisepauser, sociale aktiviteter, forberedelse mv. skulle ikke indgå i vurderingen. 

(Star j.nr. 20/18740)