ARVID er en samling af afgørelser og udtalelser fra de myndigheder, der behandler konkrete sager inden for arbejdsløshedsforsikring og efterløn

Du kan i ARVID finde både principielle og typiske afgørelser. Sondringen mellem om en sag er principiel eller generel er ikke skarp.

Overordnet kan man sige, at typiske afgørelser beskriver praksis. Principielle afgørelser fastslår, ændrer eller supplerer gældende fortolkning eller praksis.

Du kan abonnere på ARVID-Nyt her. I ARVID-Nyt får du et kort resume og link til nye sager og vejledende udtalelser i ARVID.

Kontakt

E-mail: star@star.dk

Redaktion

Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og Danske A-kasser.

 


Nyeste afgørelser

Medlemmet stod ikke til rådighed for arbejdsmarkedet, da hun ikke havde været realistisk og seriøs i sin jobsøgning. Der var ikke et tilstrækkeligt bredt arbejdsmarked, som hun kunne stå til rådighed for med hendes erfaring og øvrige kvalifikationer.

Medlemmet var ufaglært, havde intet kørekort og kunne kun enkelte danske og engelske ord.

Hun havde søgt flere job, hvor hun ikke opfyldte de krav, der var i jobopslaget. Det var derfor ikke realistisk, at hun kunne få disse job.

Det forhold, at medlemmet efterfølgende var kommet i deltidsarbejde kunne ikke føre til et andet resultat.  

(Star j.nr. 18/16273)

Medlemmet opfyldte ikke indkomstkravet, fordi hun ikke kunne medregne optjent feriegodtgørelse som den 12. månedsløn.

Hun havde haft 11 måneder med ordinær beskæftigelse som funktionær inden for de 3 senest år.

Arbejdsgiver udbetalte sammen med lønnen feriegodtgørelsen ved udgangen af den sidste måned i ansættelsen. Lønnen blev også indberettet til indkomstregisteret og beskattet i denne måned. Feriegodtgørelsen skulle derfor regnes med til indkomstkravet, og var dermed omfattet af det månedlige indkomstloft i den 11. måned.

(Star j.nr.: 18/15207)

Medlemmet havde ret til dagpenge, da hun vendte tilbage til Danmark efter jobsøgning i Polen, fordi hun havde stået til rådighed for arbejdsmarkedet i Polen.

Medlemmet skulle stå til rådighed efter reglerne i jobsøgningslandet. A-kassen skulle derfor ikke vurderer omfanget af jobsøgningen på grundlag af de danske regler om rådighed.

(Star j.nr.: 19/05281)

Medlemmet havde ret til dagpenge efter hjemkomst fra jobsøgning i Spanien, selvom medlemmet først tilmeldte sig kl. 00.01 dagen efter udløbet af PD U2-perioden. Fristen var overskredet minimalt og havde karakter af en tilfældighed, som efter omstændighederne ikke skulle komme medlemmet til skade i form af, at medlemmet mistede retten til dagpenge.

(Star j.nr.: 19/02339)