ARVID er en samling afgørelser og udtalelser fra de myndigheder, der behandler konkrete sager inden for arbejdsløshedsforsikring og efterløn.

Du kan i ARVID finde både principielle og typiske afgørelser. Sondringen mellem om en sag er principiel eller generel er ikke skarp.

Overordnet kan man sige, at typiske afgørelser beskriver praksis. Principielle afgørelser fastslår, ændrer eller supplerer gældende fortolkning eller praksis.

Du kan abonnere på ARVID-Nyt her. I ARVID-Nyt får du et kort resume og link til nye sager og vejledende udtalelser i ARVID.

Kontakt

E-mail: star@star.dk

Redaktion

Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og Danske A-kasser.

 


Nyeste afgørelser

Medlemmet kunne få udbetalt 11 ud af 12 skattefrie præmieportioner, fordi hun havde modtaget dagpenge for to dage under kollektiv ferie.

A-kassen havde som udgangspunkt ikke pligt til at vejlede medlemmet om, at dagpengene under kollektiv ferie ville kunne betyde, at hun cirka 2 år senere ikke kunne optjene ret til en 12. præmie.

A-kassen havde ikke pligt til at vejlede om de forskellige scenarier, der kan opstå i sammenhæng med, at der er udbetalt dagpenge og mulighederne for at optjene skattefri præmie.

Medlemmet var ikke selvforskyldt ledig, fordi afskedigelsen skyldtes manglende evner.

Han blev afskediget fra sin stilling som lærer, fordi han ikke havde de nødvendige færdigheder til at varetage jobbet.

Der forelå ikke oplysninger om, at medlemmet ikke havde fulgt anvisninger fra arbejdsgiveren eller i øvrigt ikke havde forsøgt at passe sit arbejde.

Medlemmet drev selvstændig bibeskæftigelse som tilkaldevikar med ret til dagpenge.

Der var fast tilknyttede fysioterapeuter til den klinik, hvor medlemmet som nyuddannet fysioterapeut fungerede som tilkaldevikar. Hun havde ikke selv kontakt til patienter og heller ingen faste træffe- og telefontider.

Hun stod fuldt til rådighed for arbejdsmarkedet som lønmodtager, fordi der var en fast aftale mellem klinikken og medlemmet om, at hun kunne afslå opgaver samt aflyse aftaler fra dag til dag, og at klinikken ville overtage ansvaret for de patienter, der måtte være booket i hendes kalender.

Medlemmet drev ikke selvstændig virksomhed i selskabsform, fordi han ikke var personligt beskæftiget i selskabet.

Det forhold, at medlemmet var registeret som stifter og direktør i selskabet, kunne ikke føre til et andet resultat.

Medlemmets rolle var udelukkende at tilvejebringe indskudskapitalen i selskabet samt yderligere finansiering med kaution for denne.

Medlemmet underskrev diverse gældsbreve som vitterlighedsvidne, årsregnskaber og referat på den årlige generalforsamling.