ARVID er en samling af afgørelser og udtalelser fra de myndigheder, der behandler konkrete sager inden for arbejdsløshedsforsikring og efterløn

Du kan i ARVID finde både principielle og typiske afgørelser. Sondringen mellem om en sag er principiel eller generel er ikke skarp.

Overordnet kan man sige, at typiske afgørelser beskriver praksis. Principielle afgørelser fastslår, ændrer eller supplerer gældende fortolkning eller praksis.

Du kan abonnere på ARVID-Nyt her. I ARVID-Nyt får du et kort resume og link til nye sager og vejledende udtalelser i ARVID.

Kontakt

E-mail: star@star.dk

Redaktion

Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og Danske A-kasser.

 


Nyeste afgørelser

Medlemmet fik en karantæne på 3 uger, fordi det skulle sidestilles med et afslag på at begynde i et tilbud, at han ikke mødte op første dag i tilbuddet.

Det kunne ikke føre til et andet resultat, at han efterfølgende mødte op og gennemførte tilbuddet uden yderligt fravær.

(Star: j.nr. 18/14413)

Medlemmet var ikke selvforskyldt ledig, fordi afskedigelsen ikke væsentligst skyldtes medlemmets forhold.

Der var ikke påvist forhold af en sådan grovhed, at medlemmet kunne anses for selvforskyldt ledig. Der var heller ikke omstændigheder, der kunne tages som udtryk for, at medlemmet ikke reelt ønskede at stå til rådighed for arbejdsmarkedet.

(Star: j.nr. 18/12908)

Medlemmet havde ikke ret til dagpenge èn dag, fordi han udeblev fra en samtale i jobcenteret uden lovligt fravær.

Betingelsen om lovligt fravær var ikke opfyldt, fordi han havde et barn, som blev akut syg på dagen for samtalen. Den manglende mulighed for at få passet barnet var ikke registreret hos jobcenteret.

(Star: j.nr. 18/16190)

Medlemmet var ikke selvforskyldt ledig, fordi afskedigelsen ikke væsentligst skyldtes medlemmets forhold.

Det var ikke dokumenteret, at samarbejdsvanskeligheder var den væsentligste årsag til afskedigelsen, selvom medlemmet havde fået flere mundtlige og en skriftlig advarsel.

Arbejdsgiveren havde i forbindelse med et efterfølgende forlig skrevet en positiv anbefaling af medlemmet. Det fremgik, at medlemmet var afskediget som følge af omstrukturering og tilpasning af organisationen.

(Star: j.nr. 18/11711)