ARVID er en samling af afgørelser og udtalelser fra de myndigheder, der behandler konkrete sager inden for arbejdsløshedsforsikring og efterløn

Du kan i ARVID finde både principielle og typiske afgørelser. Sondringen mellem om en sag er principiel eller generel er ikke skarp.

Overordnet kan man sige, at typiske afgørelser beskriver praksis. Principielle afgørelser fastslår, ændrer eller supplerer gældende fortolkning eller praksis.

Du kan abonnere på ARVID-Nyt her. I ARVID-Nyt får du et kort resume og link til nye sager og vejledende udtalelser i ARVID.

Kontakt

E-mail: star@star.dk

Redaktion

Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og Danske A-kasser.

 


Nyeste afgørelser

Medlemmet var ansat som lønmodtager i ægtefællens virksomhed, selvom der ikke var indgået en lønaftale efter § 25 A i kildeskatteloven.

Han var ikke ejer eller medejer af virksomheden. Der blev indberettet løn til indkomstregistret, betalt A-skat og AM-bidrag af indkomsten. Det fremgik også af årsopgørelsen, at medlemmet var beskattet som lønmodtager.

Lønindkomsten kunne dog ikke regnes med til indkomstkravet, fordi medlemmet ikke havde været ansat på sædvanlige løn- og ansættelsesvilkår.

(Star j.nr. 19/18259)

Medlemmet opfyldte ikke indkomstkravet, fordi vilkårene i et lønarbejde hos Urban Assist ApS adskilte sig væsentligt fra gældende overenskomster eller almindelige løn- og arbejdsvilkår i øvrigt.

Urban Assist ApS var en deleøkonomisk kurérservice, som kunne transportere passagerer, når der var en fragtgenstand i bilen.

(Star j.nr. 19/17494)

Det var ikke muligt at tage stilling til, om medlemmet opfyldte et indkomstkrav, fordi det ville være en hypotetisk afgørelse.

Medlemmet havde ikke tilmeldt sig som ledig hos jobcenteret. Det var derfor ikke muligt at fastsætte et tidspunkt, hvorfra det kunne opgøres, om indkomstkravet var opfyldt.

(Star j.nr. 20/05682)

Medlemmet havde ikke en gyldig grund til at sige sit arbejde op. Medlemmet gjorde arbejdsgiveren opmærksom på manglende pensionsindbetalinger. Arbejdsgiveren forsøgte at løse problemet, men fejlen berørte flere instanser og tog derfor tid. Medlemmet opsagde jobbet 4 dage efter, han første gang havde kontaktet arbejdsgiveren om de manglende pensionsindbetalinger.

Ansættelsen var tidsbegrænset, og medlemmet skulle derfor anses for afskediget med et varsel til den dag, hvor ansættelsen udløb. Da der således var tale om en kontraopsigelse, var karantænen på tre uger udstået på tidspunktet, hvor den tidsbegrænsede ansættelse udløb.

(Star j.nr. 20/01044)