ARVID er en samling afgørelser og udtalelser fra de myndigheder, der behandler konkrete sager inden for arbejdsløshedsforsikring og efterløn.

Du kan i ARVID finde både principielle og typiske afgørelser. Sondringen mellem om en sag er principiel eller generel er ikke skarp.

Overordnet kan man sige, at typiske afgørelser beskriver praksis. Principielle afgørelser fastslår, ændrer eller supplerer gældende fortolkning eller praksis.

Du kan abonnere på ARVID-Nyt her. I ARVID-Nyt får du et kort resume og link til nye sager og vejledende udtalelser i ARVID.

Kontakt

E-mail: star@star.dk

Redaktion

Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og Danske A-kasser.

 


Nyeste afgørelser

Chauffører, som kører ulovlig taxikørsel for Uber, kan ikke bruge beskæftigelsen til at opnå rettigheder i arbejdsløshedsforsikringen.

Der skal ske fradrag for al den faktiske tid, som et medlem bruger på at køre som chauffør for Uber, hvis det konkret vurderes, at beskæftigelsen er selvstændig bibeskæftigelse med dagpengeret.

Se også sag 16-641-0016.

Medlemmet mistede retten til dagpenge dagen efter udløbet af a-kassens frist, fordi han ikke havde uploadet et tilstrækkeligt antal med jobansøgninger i sin joblog.

A-kassen gav medlemmet en frist på en uge til at opdatere sin joblog med jobsøgningsaktiviteter og jobansøgninger, fordi hans løbende registreringer ikke havde været tilstrækkelige.

Medlemmet blev også informeret om, at hvis jobsøgningsaktiviteter ikke blev registreret og jobansøgninger ikke blev uploadet, kunne det få konsekvenser for hans ret til dagpenge.

Et medlem havde ret til supplerende dagpenge fra første ansættelsesdag, fordi han kunne placere sin arbejdstid frit. Han havde derfor ikke behov for en frigørelsesattest for at få dagpenge, selv om han var bundet af et opsigelsesvarsel over for arbejdsgiveren.

Medlemmet kunne frit placere arbejdstiden på 7,4 timer i tidsrummet fra fredag kl. 14.00 til mandag kl. 8.00.  Der var ikke noget til hinder for, at medlemmet straks kunne overtage andet arbejdet. Medlemmet opfyldte således sin forpligtelse til at stå til rådighed.

Der skulle ikke ske fradrag i medlemmets dagpenge for en løbende udbetalt tjenestemandspension.

Pensionen var en såkaldt svagelighedspension, der blev udbetalt efter § 2 i tjenestemandspensionsloven. Medlemmet havde fået tilkendt pensionen, fordi hun var erklæret helbredsbetinget utjenstdygtig i sin stilling.

Pensionen var en pension, som blev udbetalt som følge af tab af erhvervs-/arbejdsevne, og den var dermed omfattet af reglen om arbejdsfrie indtægter, der ikke medfører fradrag i dagpengene.