ARVID er en samling af afgørelser og udtalelser fra de myndigheder, der behandler konkrete sager inden for arbejdsløshedsforsikring og efterløn

Du kan i ARVID finde både principielle og typiske afgørelser. Sondringen mellem om en sag er principiel eller generel er ikke skarp.

Overordnet kan man sige, at typiske afgørelser beskriver praksis. Principielle afgørelser fastslår, ændrer eller supplerer gældende fortolkning eller praksis.

Du kan abonnere på ARVID-Nyt her. I ARVID-Nyt får du et kort resume og link til nye sager og vejledende udtalelser i ARVID.

Kontakt

E-mail: star@star.dk

Redaktion

Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og Danske A-kasser.

 


Nyeste afgørelser

Medlemmet var ikke selvforskyldt ledig, da han ophørte i et ordinært deltidsjob.

Medlemmet skulle ikke anses for selv at have opsagt sit deltidsjob, da jobcenteret havde pålagt ham at opsige arbejdet. Medlemmet havde et deltidsjob på 12 timer om ugen. Jobcenteret vurderede, at en virksomhedspraktik i højere grad kunne bringe ham tilbage på fuld tid på det ordinære arbejdsmarked og vejledte medlemmet om, at han skulle sige deltidsjobbet op.

(Star j.nr. 17-627-0124)

Medlemmet havde ret til dagpenge fra og med dagen efter, hun henvendte sig til a-kassen om hjælp, da a-kassen burde have vejledt medlemmet om tilmelding til jobcenteret, umiddelbart efter hun henvendte sig til a-kassen. Hun blev først tilmeldt jobcenteret seks dage efter anmodningen om hjælp på grund af en sen vejledning fra a-kassen.

Hun havde ikke ret til dagpenge fra hun blev hjemsendt til og med den dag, hvor hun henvendte sig hos a-kassen om hjælp, fordi hun i den periode ikke var tilmeldt hos jobcenteret som arbejdssøgende.

(Star j.nr. 20/09252)

Medlemmet kunne optages som dimittend i a-kassen, fordi han blev stillet som om, a-kassen havde modtaget ansøgningen om at blive optaget før 2- ugers-fristen udløb.

A-kassen burde have vejledt medlemmet om muligheden for at blive optaget som nyt medlem efter en afsluttet uddannelse, da medlemmet ringede til a-kassen inden for 2-ugers-fristen. Det kunne ikke føre til et andet resultat at a-kassen, før medlemmet henvendte sig, havde vejledt skriftligt om fristen på 2 uger.

(Star j.nr. 21/04153)

Medlemmet kunne ikke optages som dimittend i a-kassen, fordi hun først søgte om at blive optaget som nyt medlem, efter fristen på 2 uger var udløbet.

A-kassen havde flere gange skriftligt vejledt medlemmet om betingelserne for at blive optaget. Det kunne derfor ikke føre til et andet resultat, at medlemmet havde ringet til a-kassen, før hun fik de skriftlige vejledninger.

(Star j.nr. 21/00298)