ARVID er en samling af afgørelser og udtalelser fra de myndigheder, der behandler konkrete sager inden for arbejdsløshedsforsikring og efterløn

Du kan i ARVID finde både principielle og typiske afgørelser. Sondringen mellem om en sag er principiel eller generel er ikke skarp.

Overordnet kan man sige, at typiske afgørelser beskriver praksis. Principielle afgørelser fastslår, ændrer eller supplerer gældende fortolkning eller praksis.

Du kan abonnere på ARVID-Nyt her. I ARVID-Nyt får du et kort resume og link til nye sager og vejledende udtalelser i ARVID.

Kontakt

E-mail: star@star.dk

Redaktion

Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og Danske A-kasser.

 


Nyeste afgørelser

Medlemmet stod ikke til rådighed for arbejdsmarkedet, da han havde forbeholdt sin arbejdskraft for en bestemt arbejdsgiver og ikke opfyldte betingelserne for at være aktivt jobsøgende.

A-kassen havde skriftligt vejledt medlemmet om betingelserne for at være aktivt jobsøgende, fordi han gentagende gange var blevet ledig fra den samme arbejdsgiver. Samtidig med vejledningen fik medlemmet en frist til at bevise sin tilknytning til arbejdsmarkedet, men havde efter udløbet af fristen ikke bevist sin tilknytning.

(Star j.nr. 18/17786)

Medlemmet havde ikke ret til dagpenge fra den dato, hvor han udeblev fra en samtale hos jobcenteret og indtil han kontaktede jobcenteret.

Han havde under sin ferie ikke opdaget indkaldelsen til jobcenteret i sin e-boks, selv om han havde pligt til at gøre sig bekendt med sin post. Derfor mødte han ikke til samtalen dagen efter ferien sluttede.

(Star j.nr. 18/09352)

Medlemmet havde under en arbejdsfordeling ikke ret til supplerende dagpenge, fordi arbejdet ikke var fordelt efter reglerne i den eksisterende ordning.

I den eksisterende ordning skal mønsteret for fordelingen af arbejdet være tilrettelagt på en af de måder, der er beskrevet i § 47, stk. 1, nr. 4, i reglerne om udbetaling af dagpenge. Se under retskilder nedenfor.

(Star j.nr. 20/13641)

Medlemmet fik ret til ydelser i en længere periode, end hun havde ret til efter reglerne.

A-kassen stoppede med at udbetale dagpenge, fordi retten til ydelser udløb. Men a-kassen oplyste først medlemmet om det cirka 1 måned senere.

Medlemmet var i god tro, fordi a-kassen på grund af en systemfejl havde vejledt forkert om, hvornår hun kunne forvente at retten til dagpenge ville udløbe. Hun havde derfor en berettiget forventning om, at kunne få udbetalt ydelser i længere tid.

Systemfejlen medførte også, at a-kassen ikke fik en advarsel om, at der i god tid før retten til ydelser udløb, skulle sendes en skriftlig vejledning til medlemmet

A-kassen havde på grund af fejlen ikke ret til refusion. Se også sag 03-622-0223 og 12-622-0160.

(Star j.nr.: 20/07225)