ARVID er en samling af afgørelser og udtalelser fra de myndigheder, der behandler konkrete sager inden for arbejdsløshedsforsikring og efterløn

Du kan i ARVID finde både principielle og typiske afgørelser. Sondringen mellem om en sag er principiel eller generel er ikke skarp.

Overordnet kan man sige, at typiske afgørelser beskriver praksis. Principielle afgørelser fastslår, ændrer eller supplerer gældende fortolkning eller praksis.

Du kan abonnere på ARVID-Nyt her. I ARVID-Nyt får du et kort resume og link til nye sager og vejledende udtalelser i ARVID.

Kontakt

E-mail: star@star.dk

Redaktion

Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og Danske A-kasser.

 


Nyeste afgørelser

Medlemmet opfyldte indkomstkravet som fuldtidsforsikret, fordi dobbeltindberetninger til indkomstregisteret i samme måned blev betragtet som en fejl.

Der var ikke tvivl om, at medlemmet havde indtægt i de måneder, som var afgørende for, at han kunne opfylde indkomstkravet.

Oplysningerne på lønsedler om indkomst svarede til de oplysninger, som arbejdsgiveren havde indberettet til indkomstregistret. Lønsedlerne blev derfor brugt som dokumentation for, at han opfyldte indkomstkravet.

(Star j.nr.: 18/13419)

Medlemmet skulle ikke tilbagebetale dagpenge, som hun havde fået udbetalt på grundlag af fiktive lønindberetninger til indkomstregisteret.

Det blev efter de konkrete omstændigheder vurderet, at der ikke var et tilstrækkeligt sikkert grundlag for at antage, at medlemmet havde medvirket til at opnå ret til dagpenge på et urigtigt grundlag, selv om hendes arbejdsforhold havde været usædvanlige.

Det var hendes arbejdsgivere, som havde indberettet løntimer til indkomstregisteret, og hun modtog lønsedler med indeholdt skat og atp.

Selv om SKAT over for virksomhederne havde fastsat lønudbetalinger til 0 kr., kunne det ikke afvises, at hun reelt havde arbejdet og at hun havde fået udbetalt lønnen kontant.

(Star j.nr.: 18/09445)

Medlemmet opfyldte ikke beskæftigelseskravet på 1.924 løntimer inden for 3 år.

Det var ikke beskæftigelse på almindelige løn- og arbejdsvilkår, når der ikke, som aftalt i ansættelseskontrakten, blev udbetalt løn hver måned. Der blev udbetalt en samlet lønsum for en periode på 6 måneder.

Medlemmets oplysning om, at den samlede udbetaling af løn skyldtes firmaets likviditetsproblemer, kunne ikke føre til et andet resultat, fordi det ikke er almindeligt, at der i et ansættelsesforhold arbejdes uden løn i over 6 måneder.

(Star: j.nr. 18/09395)

Det er ikke muligt at opnå ret til dagpenge som dimittend, hvis det alene er den gymnasiale del af en eux-uddannelse, der er afsluttet, fordi hele eux-uddannelsen dermed ikke er gennemført.

Den vejledende udtalelse er en præcisering af vores vejledende udtalelse i 17-611-0093, som er offentliggjort den 25. oktober 2017.

(Star: j.nr. 18/13275)