ARVID er en samling af afgørelser og udtalelser fra de myndigheder, der behandler konkrete sager inden for arbejdsløshedsforsikring og efterløn

Du kan i ARVID finde både principielle og typiske afgørelser. Sondringen mellem om en sag er principiel eller generel er ikke skarp.

Overordnet kan man sige, at typiske afgørelser beskriver praksis. Principielle afgørelser fastslår, ændrer eller supplerer gældende fortolkning eller praksis.

Du kan abonnere på ARVID-Nyt her. I ARVID-Nyt får du et kort resume og link til nye sager og vejledende udtalelser i ARVID.

Kontakt

E-mail: star@star.dk

Redaktion

Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og Danske A-kasser.

 


Nyeste afgørelser

Medlemmet fik godkendt, at han var ophørt fra den dato, hvor han på tro- og love havde indsendt en erklæring om, at et selskab var ophørt, selv om han ikke efterfølgende afleverede et ophørsbevis.

Ophøret blev godkendt på grundlag af en anmodning et par dage tidligere til Erhvervsstyrelsen om, at selskabet opløses ved en betalingserklæring efter § 216 i selskabsloven.

I vurderingen indgik, at der ifølge årsopgørelserne ikke havde været økonomisk drift i selskabet.

(Star j.nr. 20/08792)

Vejledende udtalelse om, at medarbejdende ægtefæller med en lønaftale ikke er omfattet af reglerne om selvforskyldt ledighed ved ophør i ægtefællens virksomhed. De skal i stedet have en venteperiode på 3 uger. Der sondres ikke mellem egen opsigelse og afskedigelse.

(Star j.nr. 20/10492)

Medlemmet havde ikke ret til supplerende dagpenge, fordi hun ikke stod til rådighed for arbejdsmarkedet i fuldt, normalt omfang på grund af sine aktiviteter med en selvstændig bibeskæftigelse.

Den selvstændige bibeskæftigelse leverede rengøring til private og erhvervsvirksomheder. I vurderingen indgik, at hun flere gange havde prioriteret beskæftigelsen i sin selvstændige virksomhed højere end lønarbejde. Hun ville blandt andet kun tage et bestemt lønarbejde, hvis hun ikke skulle møde de dage, hvor hun arbejdede i sin virksomhed.

Hun kunne derfor ikke med dags varsel påtage sig lønarbejde.

(Star j.nr. 20/12433)

Medlemmet valgte at beholde sin dimittendsats, selvom hun havde fået beregnet en ny højere dagpengesats.

Hun valgte at beholde dimittendsatsen, fordi den beregnede sats var lavere end forventet. Det skyldtes, at en mindre arbejdsfri indtægt skulle indgå i beregningen, da der var tale om B-indkomst, hvoraf der blev betalt arbejdsmarkedsbidrag.

(Star j.nr. 20/12550)