ARVID er en samling af afgørelser og udtalelser fra de myndigheder, der behandler konkrete sager inden for arbejdsløshedsforsikring og efterløn

Du kan i ARVID finde både principielle og typiske afgørelser. Sondringen mellem om en sag er principiel eller generel er ikke skarp.

Overordnet kan man sige, at typiske afgørelser beskriver praksis. Principielle afgørelser fastslår, ændrer eller supplerer gældende fortolkning eller praksis.

Du kan abonnere på ARVID-Nyt her. I ARVID-Nyt får du et kort resume og link til nye sager og vejledende udtalelser i ARVID.

Kontakt

E-mail: star@star.dk

Redaktion

Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og Danske A-kasser.

 


Nyeste afgørelser

Medlemmet havde ikke ændret sin virksomhed til formueforvaltning, fordi det ikke var sandsynliggjort, at han havde reduceret sin arbejdstid fra 86 timer til højest 5 timer om måneden.

Han havde som ejer det overordnede ansvar for virksomheden, herunder ansvaret for økonomien, regnskab, administration og han godkendte indkøb fra leverandører.

Det dokumenterede ikke at virksomheden kunne defineres som formueadministration, at der var ansat to ulønnede studiemedhjælpere.

(Star j.nr. 19/15157)

Medlemmet fik ret til den 12. skattefri præmieportion, fordi den mest gunstige måde at beregne præmien var en kombination af timer fra drift af selvstændig virksomhed fra før 1. oktober 2018 og overskuddet fra årsopgørelsen i 2018.

Hele overskuddet fra årsopgørelsen blev omregnet til timer, selv om medlemmet ikke kunne optjene til skattefri præmie efter 23. november 2018.

Udbetalte sygedagpenge for en periode kunne også regnes med efter omregning til timer, idet kommunen ikke skal indberette timer til indkomstregisteret, når der udbetales sygedagpenge til en selvstændig.

(Star j.nr. 19/12639)

Medlemmet var selvforskyldt ledig, fordi hun som følge af busforsinkelser kom en halv time for sent til et tilbud. Hun blev derfor anset for udeblevet.

Medlemmet bærer selv ansvaret for forsinkelsen, da forsinkelser i busdriften er almindeligt forekommende, hvilket der bør tages højde for ved planlægning af rejsen.

(Star j.nr. 19/16586)

Medlemmet opfyldte ikke et indkomstkrav, fordi han ikke kunne medregne overskud af selvstændig virksomhed fra den seneste årsopgørelse, da det ikke var en afsluttet årsopgørelse.

Dokumentation for overskud af selvstændig virksomhed skal hentes fra medlemmets afsluttede årsopgørelser. Når det skal vurderes, om der er tale om en endelig årsopgørelse, bruges tidsfristerne for at selvangive i skattekontrolloven.

(Star j.nr. 19/06176)