ARVID er en samling af afgørelser og udtalelser fra de myndigheder, der behandler konkrete sager inden for arbejdsløshedsforsikring og efterløn

Du kan i ARVID finde både principielle og typiske afgørelser. Sondringen mellem om en sag er principiel eller generel er ikke skarp.

Overordnet kan man sige, at typiske afgørelser beskriver praksis. Principielle afgørelser fastslår, ændrer eller supplerer gældende fortolkning eller praksis.

Du kan abonnere på ARVID-Nyt her. I ARVID-Nyt får du et kort resume og link til nye sager og vejledende udtalelser i ARVID.

Kontakt

E-mail: star@star.dk

Redaktion

Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og Danske A-kasser.

 


Nyeste afgørelser

Medlemmet havde ikke ret til dagpenge, mens hun modtog godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste for 8 timer om ugen til pasning af sit handicappede barn.

Godtgørelsen blev bevilget på grund af et særligt behov for at tilse barnet om natten og gøre barnet klar til skole om morgenen.

Medlemmet forbeholdt dermed sin arbejdskraft til bestemte tidspunkter og stod således ikke fuldt til rådighed for arbejdsmarkedet.  

Det kunne ikke føre til et andet resultat, at ægtefællen kunne overtage opgaverne efter behov, fordi godtgørelsen for tabt arbejdsfortjeneste var bevilget specifikt til medlemmet.

(Star j.nr. 18/04333)

Vejledende udtalelse om at en a-kasse med frigørende virkning har udbetalt dagpenge til medlemmets NemKonto, selvom det senere viste sig, at medlemmet havde været udsat for identitetstyveri og ikke havde modtaget pengene, fordi NemKontoen var ændret. A-kassen hverken kunne eller skulle udbetale ydelsen igen.

(Star j.nr. 19/08061)

Der skulle ske fradrag i medlemmets efterløn for honorar, som medlemmet modtog for sit arbejde som bestyrelsesmedlem i en forsyningsvirksomhed.

Medlemmets honorar blev udbetalt af forsyningsvirksomheden, og virksomheden var et aktieselskab stiftet med hjemmel i diverse forsyningslove.

Hvervet i bestyrelsen var ikke et hverv efter de kommunale styrelseslove. Det kunne ikke føre til et andet resultat, at forsyningsvirksomheden var 100 % ejet af kommunen, eller at medlemmet var udpeget til hvervet af kommunalbestyrelsen.

(Star j.nr. 18/11095)

Der skulle ikke ske fradrag i medlemmets dagpenge for frivilligt ulønnet arbejde udført for en festivalklub.

Arbejdet som fotograf, tilrettelægger, rapporter/vært og klipper på en festival var frivilligt ulønnet arbejde, der kunne udføres i op til 44 timer om måneden uden fradrag i dagpengene. Det frivillige ulønnede arbejde vedrørte ikke den primære drift og vedligeholdelse.

Festivalklubben var en frivillig organisation, fordi det primære formål ikke var at skabe overskud. Et eventuelt overskud skulle ikke udbetales til medlemmerne, men bruges som økonomisk støtte til kulturelle arrangementer.

Det betød ikke noget for klubbens status som frivillig organisation, at klubben drev et kursus- og kongrescenter og en café, så længe den erhvervsmæssige indkomst var tæt forbundet med foreningens primære formål, og indkomsten blev brugt eller hensat til det.

Det kunne heller ikke føre til et andet resultat, at medlemmet havde modtaget en partoutbillet til festivalen. Adgang til festivalen var nødvendig for at arbejdet kunne udføres.

(Star j.nr. 18/15661)