ARVID er en samling af afgørelser og udtalelser fra de myndigheder, der behandler konkrete sager inden for arbejdsløshedsforsikring og efterløn

Du kan i ARVID finde både principielle og typiske afgørelser. Sondringen mellem om en sag er principiel eller generel er ikke skarp.

Overordnet kan man sige, at typiske afgørelser beskriver praksis. Principielle afgørelser fastslår, ændrer eller supplerer gældende fortolkning eller praksis.

Du kan abonnere på ARVID-Nyt her. I ARVID-Nyt får du et kort resume og link til nye sager og vejledende udtalelser i ARVID.

Kontakt

E-mail: star@star.dk

Redaktion

Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og Danske A-kasser.

 


Nyeste afgørelser

Medlemmet mistede retten til dagpenge fra den dag, han udeblev fra et møde i jobcenteret og indtil den dag, hvor han bookede en ny mødedato i jobcenteret.

Han bookede selv den første samtale med jobcenteret på jobnet.dk, men udeblev fra samtalen. Nogle få dage senere bookede han et nyt møde i jobcenteret.

Den omstændighed, at medlemmet selv bookede et nyt og tilsvarende møde, kunne efter en konkret vurdering sidestilles med, at han havde henvendt sig til jobcenteret om udeblivelsen fra det første møde.

Medlemmet havde ikke ret til dagpenge i en kortere periode, fordi han ikke havde sygemeldt sig på sin første sygedag.

Han oplyste, at han ikke kunne sygemelde sig den første sygedag, fordi han havde haft hjernerystelse og derfor ikke kunne udføre skærmarbejde.

Medlemmet kunne ikke dokumentere, at han var ude af stand til at sygemelde sig på sin første sygedag, da han ikke blev tilset af en læge den dag. Der var heller ikke en rapport fra et besøg på skadestuen samme dag, men kun en generel vejledning fra skadestuen om hjernerystelse.

Det var ikke tilstrækkeligt, at der senere blev sendt erklæringer om lægeundersøgelser, fordi de blev foretaget cirka 1 måned efter den første sygedag.

Medlemmet kunne ikke opfylde et indkomstkrav med lønnen fra sit arbejde som voksenelev, fordi arbejdsgiveren havde fået bevilget løntilskud.

Det var afgørende, at arbejdsgiveren havde fået bevilget ret til tilskud til lønnen efter regler, der var fastsat i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og ikke om arbejdsgiveren rent faktisk havde fået udbetalt tilskuddet.

Medlemmet havde ret til dagpenge, fordi lønnen optjent i udlandet kunne regnes med til indkomstkravet.

Arbejdsgiveren indberettede lønnen til Indkomstregisteret som dansk indtægt. Indkomsten ville kunne tælles med til indkomstkravet, hvis medlemmet ikke var blevet fritaget fra at betale skat og arbejdsmarkedsbidrag.