ARVID er en samling af afgørelser og udtalelser fra de myndigheder, der behandler konkrete sager inden for arbejdsløshedsforsikring og efterløn

Du kan i ARVID finde både principielle og typiske afgørelser. Sondringen mellem om en sag er principiel eller generel er ikke skarp.

Overordnet kan man sige, at typiske afgørelser beskriver praksis. Principielle afgørelser fastslår, ændrer eller supplerer gældende fortolkning eller praksis.

Du kan abonnere på ARVID-Nyt her. I ARVID-Nyt får du et kort resume og link til nye sager og vejledende udtalelser i ARVID.

Kontakt

E-mail: star@star.dk

Redaktion

Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og Danske A-kasser.

 


Nyeste afgørelser

Medlemmet kunne ikke medregne sine forsikringsperioder fra Norge og skulle derfor opfylde kravet om 1 års medlemskab af en dansk a-kasse for at blive berettiget til dagpenge.

Medlemmet havde ikke meldt sig ind i a-kassen inden 8 uger efter ophøret af forsikringsperioden i Norge. Han havde ikke ret til en dispensation fra fristen, fordi han ikke havde sandsynliggjort, at overskridelsen af fristen ikke skyldtes medlemmets egne forhold.

Han måtte selv bære ansvaret for, at der var en nærliggende risiko for, at et nyt arbejde faldt bort, da han ikke havde indgået en bindende kontrakt om ansættelsen. Derudover søgte han først dagpenge i Norge 3 uger og 5 dage efter, han blev ledig, og han havde ikke søgt vejledning om sin situation på trods af, at han tidligere havde meldt sig ind i en dansk a-kasse efter arbejde i udlandet.

(Star j.nr. 20/06461)

Medlemmet havde ikke ret til dagpenge efter hjemkomst fra jobsøgning i Storbritannien, fordi medlemmet tilmeldte sig det danske jobcenter for sent.

Medlemmet tilmeldte sig kl. 01.05 dagen efter udløbet af dokument PD U2.

Det forhold, at en anden passager på flyet hjem kom til at hælde væske i hendes computer, og at dette resulterede i computerens tekniske nedbrud, kunne ikke føre til et andet resultat. Det er medlemmets eget ansvar at sikre, at medlemmet har mulighed for at tilmelde sig jobcenteret inden for fristen.

(Star j.nr. 19/07842)

Medlemmet havde ikke ret til dagpenge efter jobsøgning i Sverige med PD U2, da medlemmet tilmeldte sig jobcenteret i Danmark efter udløbet af dokument PD U2.

Medlemmet havde underskrevet en ansættelseskontrakt i Danmark med ansættelsesstart inden udløbet af dokument PD U2. Det kunne dog ikke føre til et andet resultat, fordi ansættelsen ikke var på almindelige løn- og arbejdsvilkår. Medlemmet havde ikke fået udbetalt løn af arbejdsgiveren og ansættelsen blev ophævet.

Det har ikke været hensigten, at arbejde i Danmark skal behandles anderledes end arbejde i udlandet, og derfor kan EØS-bekendtgørelsens § 17, stk. 2, anvendes analogt på situationer, hvor medlemmet inden udløbet af 3-måneders-perioden har påbegyndt arbejde i Danmark.

(Star j.nr. 20/01500)

Medlemmet havde ret til dagpenge efter jobsøgning i England med PD U2, som udløb på en lørdag. Det var derfor rettidigt, at medlemmet vendte tilbage til Danmark og tilmeldte sig jobcenteret om mandagen.

Medlemmets tilbagevenden til Danmark og tilmelding til jobcenteret i Danmark skal vurderes som en sammenfaldende begivenhed, forudsat at medlemmet er tilbagevendt til Danmark på det tidspunkt, hvor medlemmet tilmelder sig jobcenteret. Medlemmet kan derfor udskyde både tilbagevenden til Danmark og tilmelding til jobcenteret til førstkommende hverdag, hvis den sidste dag i PD U2-perioden er en lørdag, en søndag eller en helligdag.

(Star j.nr. 20/01907)